میز خدمت ( در حال بروز رسانی )

تعداد بازدید:۲۹۲
میز خدمت ( در حال بروز رسانی )

 

                                 خدمات الکترونیکی                                   

            

    خدمات غیر الکترونیک    

 

   

سامانه پرداخت آنلاین برای مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی

 

________________________________________________________________________


ارتباط مدیران مدارس با مدیر کل


فرم درخواست ملاقات حضوری از مدیر کل


فرم درخواست امریه خدمت سربازی

 

_______________________________________________________________


سامانه ارایه پیشنهادات


سامانه ارایه انتقادات


سامانه ارایه شکایات


سامانه ارایه شکایات آموزش و پرورش


نظر سنجی ارباب رجوع


نظر سنجی سایت

 

______________________________________________________________


سیستم مدیریت پروژه


صورت وضعیت پیمانکاران


مناقصات و مزایدات


اعلام مدارس خطر آفرین


ارزیابی عملکرد مجریان سیستم های گرمایشی

درخواست آزادسازی ضمانت نامه حسن انجان تعهدات


درخواست آزادسازی کلیه سپرده ها (5% دوم)


درخواست آزاد سازی ضمانت نامه کسور وجه الضمان


درخواست تقلیل / ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت


درخواست آزادسازی ضمانت نامه حسن انجان تعهدات