آغاز احداث سه فضای آموزشی درشهرستان میامی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴
دیدار اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز با استاندار
دیدار اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز با استاندار
دیدار اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز با استاندار
دیدار اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز با استاندار