چرخه اسناد

دسته : چرخه اسناد
تعداد دانلود :۲۸
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۱

فلوچارت چرخه اسناد در امور مالی اداره کل نوسازی مدارس استان
دانلود فایل
0.093 MB
فلوچارت چرخه آزاد سازی سپرده حسن انجام کار و ابطال و آزاد سازی تضمین حسن انجام تعهدات
دانلود فایل
0.072 MB
فلوچارت چرخه اسناد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای (امانی و پیمانی)
دانلود فایل
0.067 MB
فلوچارت چرخه اسناد اعتبارات هزینه ای (جاری)
دانلود فایل
0.068 MB
فلوچارت چرخه تقلیل و ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
دانلود فایل
0.068 MB
واحد متره و برآورد
دانلود فایل
0.048 MB
واحد محاسبات
دانلود فایل
0.049 MB
واحد معماری و نقشه کشی
دانلود فایل
0.048 MB
واحد نقشه برداری
دانلود فایل
0.054 MB


کلید واژه ها: نوسازی مدارس آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اسنادنظر شما :