معرفی

معرفی، اهداف و عملکرد :

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان فعالیت خود را در زمینه احداث ، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی آغاز نموده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و توسعه همه جانبه کشور مدرسه سازی بعنوان بستر توسعه فرهنگی مورد توجه بیش از پیش قرار گرفت و بسیاری از روستاها و مناطق دور  دست از این نعمت بزرگ بهره مند شدند. تغییرات ساختاری در حوزه اداری مدیریت های نوسازی مدارس در سال 1373 این اداره کل از مدیریت به اداره کل تغییر ماهیت داد و به شکل کنونی وطیفه ساخت، توسعه و  تجهیز مدارس و کلیه اماکن فرهنگی تربیتی آموزش و پرورش را در سطوح مختلف بر عهده دارد.

 

موضوع و هدف :

اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان فعالیت سازمانی خود را بر روی موضوعات و اهداف زیر استوار نموده است :
1- احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در سطح استان 
2- تعمیرات اساسی فضاهای آموزشی و پرورشی 
3- تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی 

مرکز اصلی و حوزه عمل :
مرکز اصلی اداره کل در شهر زاهدان و حوزه عمل آن عبارتست از سطح استان سیستان و بلوچستان

برخی وظایف حوزه ستادی سازمان :

 • تعیین ضوابط و استانداردهای فضاهای آموزشی و پرورشی
 • تعیین شیوه های اجرایی موّثر در بازسازی فضاهای آموزشی مناطق آسیب دیده
 • تهیه برنامه های اجرایی برای تامین فضاهای آموزشی و پرورشی
 • تهیه نقشه های ساختمانی و تأسیساتی فضاهای آموزشی و پرورشی
 • تنظیم پروژه های اجرایی و تنظیم پیش نویس و مبادله موافقت نامه طرح های عمرانی
 • تهیه الگوی توزیع اعتبارات متمرکز بین طرح ها
 • تأمین تجهیزات و وسایل اداری، آموزشی، کارگاهی، آزمایشگاهی و رفاهی مورد نیاز فضاهای آموزشی، پرورشی و اداری از محل اعتبارات ملی
 • جذب و توسعه مشارکت های مردمی

اولویت های اجرایی:

 • ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی
 • توسعه و استانداردسازی فضاهای آموزشی
 • تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی
 • بهسازی لرزه ای فضاهای آموزشی
 • ساماندهی فضاهای آموزشی و تعیین اولویت های ساخت و ساز
 • تعیین ضوابط و معیارهای فنی
 • توسعه مشارکت های مردمی
 • تامین منابع (مردمی، ملی، فراملی)
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت

اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در جهت تکریم ارباب رجوع اقدام به راه اندازی میز خدمت در محل این اداره نموده است.

کلید واژه ها: سیستان بلوچستان سیستان و بلوچستان آموزش و پرورش نوسازی مدارس ایرانشهر سراوان زاهدان زابل چابهار هامون هیرمند زهک