مشارکت های مردمی

مدرسه سازی ذخیره آخرت است .

راه های مشارکت در امر مقدّس مدرسه سازی در استان:

1- مراجعه به مجمع خیّرین مدرسه ساز استان سیستان و بلوچستان (زاهدان- خیابان آزادی-تلفن:05433224200)

2- مراجعه به دفتر معاونت مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان(زاهدان- خیابان شهید چمران- چمران1 -تلفن:05433234194)

3- مراجعه به دفتر امور مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان(زاهدان- بلوار شهید قلنبر)

4- واریز وجوه نقدی به شماره حسابهای 225960031  بانک ملت، 63918122 بانک رفاه کارگران و 0204732429003 بانک ملی ایران به نام مجمع خیّرین مدرسه ساز استان

5- از طریق سامانه پرداخت آنلاین با مراجعه به سایت سازمان نوسازی مدارس کشور به آدرس: http://www.schoolcharity.ir:90/#_home
6- پرداخت مستقیم از طریق دستگاههای خودپرداز بانک ملت 

کلید واژه ها: نوسازی مدارس آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان خیرین مدرسه ساز مشارکت مردمی زاهدان زابل خاش ایرانشهر سراوان چابهار هامون هیرمند زهک