مجمع خیرین مدرسه ساز استان

 مجمع خیرین مدرسه ساز :

فرهنگ مشارکت در کشور ما پیشینه ای تاریخی دارد . این مشارکت با ورود دین مبین اسلام به ایران رنگ و بوی خاصی به خود گرفته و ایرانیان فعالانه به ساخت مراکز دینی ، آموزشی ،فرهنگی و درمانی پرداخته اند.وجود چنین مراکزی با قدمت دیرینه در اقصی نقاط کشور به خوبی گویای این مطلب است اما جمعی از نیکوکاران که اولویت ارتقاء سطح فرهنگی و علمی جامعه را به خوبی درک کرده اند ، مدرسه سازی را مبنای کار خویش قرار داده اند و به توسعه فرهنگ مشارکت مردمی در این امر خیر همت گماشته اند .در استان خراسان جنوبی هم پس از انتزاع از استان خراسان بزرگ از سال 1384 مجمع خیرین مدرسه ساز استان فعالیت خود را آغاز نموده است ، شایان ذکر است در گذشته هم تحت نظر استان خراسان بزرگ آن زمان از سال 1380 ساختمانی در حاشیه فلکه موزه خیابان معلم شهرستان بیرجند احداث و مجمع خیرین شهرستان فعالیت های شایانی را انجام داده است و به عنوان مجمع خیرین  مدرسه ساز نمونه از ریاست جمهوری وقت لوح تقدیر دریافت نمودند .در سال 1385 در کلیه شهرستان ها و مناطق استان خراسان جنوبی مجامع خیرین مدرسه ساز شهرستان ها و مناطق تشکیل و فعالیت خود را به منظور شناسایی ، جذب و هدایت نیکوکاران مدرسه ساز آغاز نموده اند.
اهداف این مجمع عبارتند از :
1 – اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی الباقیات و الصالحات در جامعه و بهره گیری در جهت ساخت مدارس و نظارت بر حسن انجام نظریات و اهداف شرعیه خیرین در طول حیات خیر و بعد از آن 
2 – ایجاد زمینه های مناسب حمایتی (اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی) حهت تداوم امور خیرین در ساخت مدارس 
3 – برنامه ریزی و ساماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی و ... در جهت احداث مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش 
4 – نظارت بر حسن انجام فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس خیرساز که به صورت هیئت امنایی اداره می شوند. 
5 – نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیرساز با همکاری اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی
اعضاء هیئت امناء مجمع عبارتند از : 
1 - حمید رضا وردی                                     مدیرکل آموزش و پرورش استان 
2 – غلامحسین فرزین                                 رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
3 – محمدرضا بیکی                                    مدیر کل نوسازی . توسعه و تجهیز مدارس استان 
4 – غلامرضا خالقی                                    مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
5 – سید علی خیریه                                  نائب ئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
6 – سید حسین خیریه                               عضو مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
7 – علیرضا مقیمی                                    عضو مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
8 – غلامحسین یوسفی                             عضو مجمع خیرین مدرسه ساز استان

همچنین روسای مجامع خیرین شهرستان ها و مناطق عبارتند از :

1 – سید علی خیریه                                   رئیس مجمع خیرین شهرستان بیرجند

2 – غلامحسین یوسفی                               رئیس مجمع خیرین منطقه خوسف

3 – غلامرضا خالقی                                     رئیس مجمع خیرین شهرستان قاین

4 – علیرضا ناصری                                       رئیس مجمع خیرین منطقه زیرکوه

5 – محمد رضا حنفی                                   رئیس مجمع خیرین شهرستان درمیان

6 – حسن خدیوی                                       رئیس مجمع خیرین شهرستان سرایان

7 – محمد رضا صابری                                   رئیس مجمع خیرین شهرستان سربیشه

8 – حبیب ا... برآغوش                                  رئیس مجمع خیرین شهرستان نهبندان

9 – اسدا... نجاتی                                       رئیس مجمع خیرین شهرستان فردوس

10– حسین کیانی زاده                                 رئیس مجمع خیرین شهرستان بشرویه


شایان ذکر است که اعضاء هیئت امناء مجمع استان که مدیر کل نوسازی مدارس و مدیرکل آموزش و پرورش استان از اعضاء ثابت آن هستند بدین گونه انتخاب می شوند که از خیرین و علاقه مندان به مدرسه سازی هر شهرستان و منطقه دعوت به عمل می آید تا در مرکز استان حضور یافته و نسبت به انتخاب نماینده خیر هر شهرستان یا منطقه جهت عضویت در هیئت امناء مجمع اقدام نمایند.