تکمیل فرم غربالگری پروژه‌های تحویلی سال ۱۳۹۹

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۳۶ کد : ۲۴۲۳ فعالیت‌های دفتر
فرم غربالگیری اطلاعات پروژه‌های تحویلی سال ۱۳۹۹بر مبنای فرم ۳ الف موافقتنامه سال ۱۳۹۸ آماده و به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ارسال گردید.

نظر شما :