پایان فرصت جمع ‌آوری اطلاعات پروژه‌های سال ۱۳۹۹

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۴۴ کد : ۲۴۲۶ فعالیت‌های دفتر
فرصت جمع‌آوری فرم ۳ الف موافقتنامه‌ها چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ به پایان رسید و سیستم جمع‌آوری اطلاعات غیر فعال شد.

نظر شما :