برگزاری جلسات هفتگی پیگیری برنامه‌ها

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۶ کد : ۲۴۴۵ فعالیت‌های دفتر
در راستای پیگیری برنامه‌ها و اهداف دفتر برنامه‌ریزی در سه بخش، برنامه‌ریزی، اعتبارات و فناوری اطلاعات، جلسات هماهنگی هر هفته در دفتر برنامه‌ریزی و تامین منابع برگزار خواهد شد.

نظر شما :