سند اجرایی بودجه در بخش قوانین و مقررات قرار گرفت

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۵ کد : ۲۴۵۰ فعالیت‌های دفتر
سند اجرایی بودجه؛ الزامات و فرآیندهای اجرایی تنظیم به منظور آشنایی با بودجه سال ۱۳۹۸، در پرتال دفتر برنامه‌ریزی و تامین منابع قرار گرفت.

نظر شما :