بررسی فرم ۳ الف موافقتنامه

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۶:۳۲ کد : ۲۴۵۱ فعالیت‌های دفتر
جلسه بررسی فرم ۳ الف موافقتنامه با همکاری، دفتر برنامه‌ریزی و تامین منابع با دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح‌ها در محل دفتر سرپرست دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح‌ها برگزار گردید.

نظر شما :