غربالگری پروژه‌های تکمیلی سال ۱۳۹۹

۰۱ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۱ کد : ۲۴۷۱ فعالیت‌های دفتر
با توجه به دستور سازمان برنامه و بودجه کل کشور برای شناسایی پروژه‌های تحویلی سال ۱۳۹۹، غربالگیری پروژه‌های فعال در سیستم مدیریت پروژه با همکاری ادارات کل استان‌ها صورت پذیرفت، که با وجود پالایش متعدد اطلاعات ایرادات ذیل در پروژه‌های استان‌ها هنوز پابرجاست که لازم است با توجه ویژه مدیران کل به آمار و اطلاعات پروژه‌ها هر چه سریعتر مرتفع گردد. ۱. عدم درج اطلاعات تعداد کلاس و زیربنا ۲. عدم تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه با اعتبار هزینه شده ۳. ناهماهنگی میان اعتبار مورد نیاز با مقیاس پروژه ۴. عدم تناسب میان اطلاعات کلاس و زیربنا

نظر شما :