بهره مندی از تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

وضعیت بهره مندی ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها از تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۰ کد : ۵۴۴۵ اخبار مهم
ابلاغ درخواست بررسی و دریافت گزارش وضعیت پروژه های مشمول ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها از تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط اداره کل برنامه ریزی و تامین منابع سازمان صورت پذیرفت. 
وضعیت بهره مندی ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها از تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

با عنایت به تبصره 19 قاون بودجه سال 1399 کل کشور که اشعار می‌دارد: «دستگاه های اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (۲)، از محل منابع بودجه کل‌ کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند »، ابلاغ درخواست بررسی و دریافت گزارش وضعیت پروژه های مشمول ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها از تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط اداره کل برنامه ریزی و تامین منابع سازمان صورت پذیرفت.

کلید واژه ها: تبصره 19 قانون بودجه 1399 وضعیت پروژه های نیمه قابل واگذاری به بخش خصوصی استان ها


نظر شما :