اخبار مهم

تقدیر خیرین مدرسه ساز از رییس سازمان برنامه و بودجه/ دکتر نوبخت ابرترین خیر است
تقدیر خیرین مدرسه ساز از رییس سازمان برنامه و بودجه

تقدیر خیرین مدرسه ساز از رییس سازمان برنامه و بودجه/ دکتر نوبخت ابرترین خیر است

دکتر نوبخت ؛ در صدد هستیم در راستای پرداخت بدهی پیمانکاران، خارج از سقف ، از محل – ز- تبصره ۵ به پروژهای مرتبط به ساخت مدارس اختصاص داده شود

ادامه مطلب
افزایش ۵۹ برابری تخصیص اعتبار پروژه‌های خیرین مدرسه‌ساز از سال ۹۳ تا ۹۹
تخصیص ۱۳۲ درصدی ادارات کل آموزش و پرورش استانها در سال ۹۹

افزایش ۵۹ برابری تخصیص اعتبار پروژه‌های خیرین مدرسه‌ساز از سال ۹۳ تا ۹۹

رییس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درسه سال اخیر با توجه به اعتبارات اختصاص یافته، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ملی با تأکید بر اتمام مجتمع‌های آموزشی حیات طیّبه و مناطق محروم (به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان) در دستور کار قرار گرفته است به گونه‌ای که تعداد ۵,۱۶۰ پروژه در قالب ۲۵,۷۰۴ کلاس و زیربنای حدود ۳,۵ میلیون مترمربع خاتمه یافته و به بهره‌برداری رسیده است

ادامه مطلب
موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۹
شروع فرآیند جمع آوری و به روز رسانی فرم های ۳ الف موافقتنامه

موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۹

احترامـاً سـهم اعتبـار اسـتان ها از محـل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای سال ۱۳۹۹مطابق با بخشـنامه‌ها و دسـتورالعمل‌هـای ارسالی و بر مبنای شاخص‌های توزیع اعتبار سال ۱۳۹۹ ادارات استانی ارسال شد. با عنایت به اینکه موافقتنامه‌‌های سال ۱۳۹۹ برمبنای فهرست پروژه‌های موافقتنامه‌های سال ۱۳۹۸ تدوین خواهد گردید و افزودن پروژه به جز در طرح «تکمیـل فضاهـای آموزشـی که پنجـاه درصـد آن توسـط خیرین تامین شـده باشد» امکانپذیر نخواهد بود، ضروری است متناسب با اعتبـار تعیین شـده و بـا توجه به موارد ذیل، نسـبت به بروزرسانی وضـعیت پروژه‌های موجود در موافقتنامه‌های سال ۱۳۹۸ به منظور تـدوین موافقتنامه سال ۱۳۹۹ با هماهنگی حوزه معاونت فنی و نظارت(اداره کل نظارت بر اجرای طرح‌ها) و (برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌ها برنامه‌ریزی و مدیریت منابع) اقدامات لازم مبذول گردد.

ادامه مطلب
بخشنامه و شیوه نامه اجرایی بند(و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹
بخشنامه و شیوه نامه اجرایی بند(و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹

بخشنامه و شیوه نامه اجرایی بند(و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹

ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزء (۴-۲) بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۵۱۷۹۱/ت۵۷۸۶۹ه‍ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۹) موضوع: تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه

ادامه مطلب
وضعیت بهره مندی ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها از تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹
بهره مندی از تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

وضعیت بهره مندی ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها از تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

ابلاغ درخواست بررسی و دریافت گزارش وضعیت پروژه های مشمول ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها از تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط اداره کل برنامه ریزی و تامین منابع سازمان صورت پذیرفت. 

ادامه مطلب
بخشنامه تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت و آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره(۹) قانون بودجه

بخشنامه تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت و آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره(۹) قانون بودجه

بخشنامه اجرای بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت و آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره(۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد

ادامه مطلب