فعالیت‌های دفتر

غربالگری پروژه‌های تکمیلی سال ۱۳۹۹

با توجه به دستور سازمان برنامه و بودجه کل کشور برای شناسایی پروژه‌های تحویلی سال ۱۳۹۹، غربالگیری پروژه‌های فعال در سیستم مدیریت پروژه با همکاری ادارات کل استان‌ها صورت پذیرفت، که با وجود پالایش متعدد اطلاعات ایرادات ذیل در پروژه‌های استان‌ها هنوز پابرجاست که لازم است با توجه ویژه مدیران کل به آمار و اطلاعات پروژه‌ها هر چه سریعتر مرتفع گردد. ۱. عدم درج اطلاعات تعداد کلاس و زیربنا ۲. عدم تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه با اعتبار هزینه شده ۳. ناهماهنگی میان اعتبار مورد نیاز با مقیاس پروژه ۴. عدم تناسب میان اطلاعات کلاس و زیربنا

ادامه مطلب

بررسی فرم ۳ الف موافقتنامه

جلسه بررسی فرم ۳ الف موافقتنامه با همکاری، دفتر برنامه‌ریزی و تامین منابع با دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح‌ها در محل دفتر سرپرست دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح‌ها برگزار گردید.

ادامه مطلب

ارائه تبصره‌های پیشنهادی لایحه بودجه

پیشنهادات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پس از برگزاری جلسات ستاد برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ آماده‌سازی و به منظور قرارگیری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد.

ادامه مطلب