استانداردسازی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

عنوان فرم
 • 0
 • نوع فضای آموزشی*
  مدارس روستایی
  مدارس شهری زیر 6 کلاسه و 6 کلاسه
  مدارس شهری بالای 6 کلاس
  مجتمع های شبانه روزی
  مراکز فرهنگی - ورزشی
  1
 • نوع انرژی مصرفی*فقط یکی انتخاب کنید
  گازی
  گازوئیلی
  برقی
  2
 • نوع سیستم گرمایشی*
  3
 • نوع سیستم سرمایشی*
  4
 • استان*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • شهر*
  6
 • روستا*
  7
 • کد فضا*نام کامل
  8
 • مبلغ صورت وضعیت قبلی*
  9
 • فایل قرارداد به همراه برآورد اولیه* آپلود
   10
  • گزارش بازدید*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    11
   • عکس های گزارش*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
     12