بیانیه کار گروه سازه – کرمانشاه مرداد۹۸

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۷ کد : ۲۲۰۱ اخبار و رویدادها
سمینار منطقه ای معاونین فنی وکارشناسان دفاتر فنی ادارات کل استان های ایلام، لرستان، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه به میزبانی استان کرمانشاه در راستای تحقق بخشیدن به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و طراحی مدارس با رویکرد طراحی اقلیمی برگزار گردید، در همین جهت کارگروه سازه، متشکل از مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات، کارشناسان سازه سازمان، معاونین فنی و کارشناسان سازه استان های مذکور با هدف بحث و بررسی پیرامون نقاط قوت و ضعف طراحی ها و نیز تبادل تجربیات و هم افزایی در ادارات کل تشکیل گردید. در پایان مصوباتی به شرح ذیل به تایید اعضا رسید تا در پروژه های این استان ها ملاک عمل قرار گیرد.
بیانیه کار گروه سازه – کرمانشاه مرداد۹۸

مصوبات کارگروه سازه بشرح ذیل می باشد.

1-در کلیه پروژه ها مطابق مبحث7 مقررات ملی آزمایشات ژئوتکنیک انجام گردد.

2-با توجه به لزوم اعمال نتایج آزمایشات ژئوتکنیک و تاثیر بسیار زیاد پارامترهای مذکور در طراحی سازه حتی المقدور برنامه ریزی پروژه به گونه ای  انجام شود که زمان کافی برای طراحی بر اساس داده های آزمایشگاهی لحاظ گردد.

3-در صورت استفاده از دیوارهای برشی جهت انتقال نیرو از سقف به دیوار از میلگردهای اتصال محاسباتی استفاده گردد.

4-با توجه به ضوابط ملاحظات معماری در آیین نامه 2800 و تجربیات بدست آمده از زلزله سرپل ذهاب  از نامنظمی شدید در پلان و ارتفاع احتراز گردد.

5-توصیه می گردد به جهت کنترل دریفت و جلوگیری از وارد شدن آسیب به اجزای غیرسازه ای در زلزله های خفیف و متوسط از سیستمهای سازه ای نظیر دیوار برشی و مهاربندی در سازه ساختمانهای آموزشی استفاده گردد.

6-مقرر گردید در صورت تغییر سیستم باربر جانبی در ارتفاع  ملاحظات  بند 2-3-5-9 آیین نامه 2800 در خصوص انتخاب پارامترهای Ru و Cd و 0 منظور گردد.

7-مقرر گردید در صورت وجود خرپشته در طرح ،اعمال بار لرزه ای در تراز خرپشته انجام گردد لیکن در خصوص محاسبه پریود سازه و ارتفاع سازه بر اساس آیین نامه 2800 منظور گردد.

8-توصیه می گردد با توجه به آیین نامه ACI از تیر بجای تیرچه های پیش ساخته در لبه کنسولها استفاده گردد.

9-اعضای کارگروه سازه بر تداوم برگزاری سمینارهای منطقه ای بدلیل اثرگذاری مشهود در پروژه ها  و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز جهت کارشناسان سازه دفاتر فنی تاکید دارند.

کلید واژه ها: سمینار منطقه ای کرمانشاه سازه


نظر شما :