برگزاری جلسه تعیین فصل مشترک تعمیرات اساسی و جزئی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی کشور

۲۲ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۴ کد : ۲۶۵۶ اخبار و رویدادها
با توجه به اهمیت "مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی کشور" و با عنایت به اینکه در برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری مسئولیت تعمیرات جزئی این فضاها با وزارت آموزش و پرورش (بهره بردار) و مسئولیت تعمیرات اساسی به عهده ی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می باشد، جهت تعیین فصل مشترک تعمیرات اساسی و جزئی فضاهای آموزشی، دستورالعملی به همت کارشناسان اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و با راهبری و همکاری کارشناسان سازمان تهیه شد و جهت دریافت نقطه نظرات کارشناسان استان ها در اختیار ادارات کل نوسازی مدارس استان ها قرار گرفت.
برگزاری جلسه تعیین فصل مشترک تعمیرات اساسی و جزئی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی کشور

بر این اساس جلساتی به تفکیک کارشناسان تاسیسات برقی، مکانیکی و ابنیه طی دو روز با حضور معاونین فنی و کارشناسان مرتبط با هر رشته به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید و در این جلسات استان ها نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه اعلام کردند. در پایان مقرر شد استان ها جمع بندی نظرات خود را به صورت کتبی به سازمان ارسال نموده تا پس از بررسی و جمع بندی نظرات استان ها درکارگروه تدوین دستورالعمل نگهداری و تعمیرات دفتر فنی و تحقیقات، این دفتر نسبت به تهیه ی دستورالعمل تعمیرات جزئی و اساسی و اخذ تاییدیه لازم از شورای عالی آموزش و پرورش اقدام نماید و در نهایت به کلیه ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ گردد.

کلید واژه ها: تعمیرات اساسی تعمیرات جزئی فضاهای آموزشی


نظر شما :