برگزاری جلسه ی تخصصی مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات با رئیس و اعضای کمیته تخصصی مبحث ۲۲مقررات ملی ساختمان

۰۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۰ کد : ۳۰۸۰ اخبار و رویدادها
در راستای تحقق فرآیند "نگهداری و تعمیرات جزئی و اساسی مدارس و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی" براساس سند برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری نشست تخصصی مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات سازمان با رئیس و اعضاء کمیته تخصصی مبحث۲۲ (مراقبت و نگهداری از ساختمان) مقررات ملی ساختمان که به شرح ذیل می باشند در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی برگزار گردید.مهندس نجیمی: رئیس کمیته تخصصی مبحث ۲۲، مهندس راتقی: رئیس کمیته تخصصی مبحث ۱۴ و عضو کمیته تخصصی مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان، دکتر بنیادی: رئیس کمیته تخصصی مبحث ۴ و ۲۰ مقررات ملی ساختمان، مهندس شیخ الاسلامی: رئیس کمیته تخصصی مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان، دکتر آصفی:عضو کمیته تخصصی مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان، مهندس پطروسیان: عضو کمیته تخصصی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان
برگزاری جلسه ی تخصصی مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات با رئیس و اعضای کمیته تخصصی مبحث ۲۲مقررات ملی ساختمان

در این دیدار مهندس مخدومی به بیان لزوم نگهداری و تعمیر در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی بر اساس اسناد بالا دستی از جمله برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری پرداخت.

در ادامه رئیس و اعضای کمیته تخصصی مبحث 22 موارد و مشکلات موجود و راه حل های برون رفت از آن را یادآوری نمودند. 


نظر شما :