جلسه بررسی نحوه ارتباط سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۴ کد : ۴۸۹۶ اخبار و رویدادها
با توجه به اهمیت داده‌های جمعیت دانش‌آموزی در بهینه‌سازی فضاهای آموزشی موجود و همچنین مکان‌یابی و تخصیص فضاهای آموزشی جدید، جلسه بررسی نحوه اتصال سامانه وزارت آموزش و پرورش (سناد) و سامانه‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور(سامانه شناسنامه فنی فضا و سامانه حامی برنامه‌ریزی مکانی) با حضور گروه فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل، معاون و اعضای گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی دفتر فنی و تحقیقات سازمان و اعضای تیم نرم‌افزار مجری طرح استقرار نظام مکان‌یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمینی و تحولات جمعیتی در وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید.
جلسه بررسی نحوه ارتباط سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

در این جلسه ضمن بررسی اطلاعات موجود در سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش و سامانه شناسنامه فنی فضا، نحوه اتصال دو سامانه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. علاوه بر آن با تاکید بر تداوم جلسات بین سازمان و وزارتخانه به منظور تحقق اتصال سامانه‌های مذکور مقرر گردید با تعیین منطقه پایلوت راهکارهای مطرح شده در جلسه جهت اتصال یک به یک داده‌‌‌های اطلاعاتی وزارتخانه و سازمان ارزیابی گردیده و راهکار مناسب برای کل کشور تعمیم داده شود.

کلید واژه ها: سامانه شناسنامه فنی فضا استقرار نظام مکانیابی


نظر شما :