برگزاری جلسه در خصوص طرح پژوهشی تهیه ضوابط و استانداردهای طراحی موزه های علم وفناوری و پژوهش‌‌سراهای دانش‌آموزی

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۷ کد : ۵۷۱۲ اخبار مهم
در راستای اهداف تحولی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و با توجه به تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر ایجاد محیط های یادگیری متنوع اشاره شده در راهکارهای این سند و همچنین زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری که عمدتاً بر ایجاد محیط هایی همچون پژوهش‌‌سراهای دانش‌آموزی، موزه و نمایشگاه علم و فنآوری و ... تأکید نموده است؛ دفتر فنی و تحقیقات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور طرح پژوهشی تدوین ضوابط، استانداردها و برنامه فیزیکی پژوهش‌‌سراهای دانش‌آموزی و موزه های علم وفناوری را در دستور کار خود قرارداده است.
برگزاری جلسه در خصوص طرح پژوهشی تهیه ضوابط و استانداردهای طراحی موزه های علم وفناوری و پژوهش‌‌سراهای دانش‌آموزی

در همین راستا جلسه ای با حضور مدیر کل و معاون دفتر فنی و تحقیقات سازمان، رئیس گروه معماری دفتر مذکور، مجری طرح تحقیقاتی، نمایندگانی از معاونت های آموزش متوسطه و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در محل سالن کنفرانس سازمان برگزار گردید.

این جلسه با هدف تعامل بیشتر با بدنه وزارت آموزش و پرورش و معاونت های ذیربط در جهت تبیین نوع عملکرد فضاهای آموزشی مذکور و تامین خواسته های مورد نظر و نیاز دانش آموزان، معلمان و سایر ارکنان آموزش و پرورش برگزار گردید. در ابتدای جلسه محقق طرح به تشریح طرح پیشنهادی خود و روند انجام پروژه پرداخت و در ادامه حاضرین جلسه نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود و پربارتر شدن طرح پژوهشی مذکور ارائه نمودند.

کلید واژه ها: پژوهشسرا موزه های علم و فناوری ضوابط طراحی


نظر شما :