اخبار و رویدادها

جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - استان سیستان و بلوچستان

جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - استان سیستان و بلوچستان گالری

در راستای برگزاری ۹ دوره همایش و نمایشـگاه مدرسه ایرانی معماری ایرانی، سازمان نوسازی، توسـعه و تجهیز مدارس کشور، به منظور تهیه محصول منـاسب و گرفتن نتیجه و به ثمر رسانـدن طرح هـای منتخب این مسابقـات، در سال ۱۴۰۰، ساخت و اجرای طرح های مـذکور را هدف گـذاری نموده است و در این خصوص، طرح هـای منتخبی که در ۳ دوره اخیر در سـایت های واقعی طراحی شـده اند احصاء شد. در این راسـتا، مقرر گردیـد هر یـک از طرح هـای مـذکور، در جلسات فنی و کارشناسـی مورد مداقه و بررسی قرار گیرند تا اشکالات احتمالی طرح ها، تا حد امکان برطرف و تکمیل و اصلاح طرح معماری پروژه مذکور به مرحله اجرا درآمده و با نظارت معماری طراحان مربوطه، شاهد ساخت مدارس با کیفیت معماری و فاخر در کشور باشـیم. سهم استان سیستان و بلوچستان در این خصوص، دو طرح می باشد که اولی، طرح دبستان ۱۲ کلاسه ترکیبی دخترانه شهر زاهدان از سطح "مهندسین مشاور و بخش آزاد" مسابقه همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانی در سال ۱۳۹۷ می باشد.

ادامه مطلب
جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی- استان آذربایجان شرقی

جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی- استان آذربایجان شرقی گالری

در راستای برگزاری ۹ دوره همایش و نمایشـگاه مدرسه ایرانی معماری ایرانی، سازمان نوسازی، توسـعه و تجهیز مدارس کشور، به منظور تهیه محصول منـاسب و گرفتن نتیجه و به ثمر رسانـدن طرح هـای منتخب این مسابقـات، در سال ۱۴۰۰، ساخت و اجرای طرح های مـذکور را هدف گـذاری نموده است و در این خصوص، طرح هـای منتخبی که در ۳ دوره اخیر در سـایت های واقعی طراحی شـده اند احصاء شد. در این راسـتا، مقرر گردیـد هر یـک از طرح هـای مـذکور، در جلسات فنی و کارشناسـی مورد مداقه و بررسی قرار گیرند تا اشکالات احتمالی طرح ها، تا حد امکان برطرف و تکمیل و اصلاح طرح معماری پروژه مذکور به مرحله اجرا درآمده و با نظارت معماری طراحان مربوطه، شاهد ساخت مدارس با کیفیت معماری و فاخر در کشور باشـیم. در همین راستا جلسه ای با اداره کل استان آذربایجان شرقی برگزار گردید. در این جلسه که دکتر اکرمی، خانم مهندس فیاض، مشاور طرح، معاون و کارشناسان معماری سازمان و اداره کل آذربایجان شرقی حضور داشتند؛ طرح برتر استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۵ که مدرسه متوسطه ۱۸ کلاسه متوسطه شهید برقی است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
جلسه کارگروه تهیه دستورالعمل حریق در فضاهای آموزشی

جلسه کارگروه تهیه دستورالعمل حریق در فضاهای آموزشی گالری

با توجه به اهمیت موضوع حریق در ساختمان ها و اهمیت مضاعف آن در فضاهای آموزشی، دفتر فنی و تحقیقات سازمان تهیه و تدوین دستورالعمل حریق در مدارس را در دستور کار خود قرارداده است؛ از این رو سلسله جلسات حریق در حال برگزاری است.

ادامه مطلب
جلسه تشریح سامانه حامی برنامه‌ریزی مکانی فضاهای آموزشی برای معاونت های وزارت آموزش و پرورش

جلسه تشریح سامانه حامی برنامه‌ریزی مکانی فضاهای آموزشی برای معاونت های وزارت آموزش و پرورش گالری

در راستای اجرای طرح استقرار نظام مکان‌یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی (ناظر بر ۵۰ سال آینده) توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور، سلسله جلساتی با حضور ریاست، معاون فنی و نظارت، مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات، کارشناسان سیستم اطلاعات مکانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، معاونین وزیر آموزش و پرورش و همچنین تیم مدیریت طرح استقرار نظام مکان‌یابی فضاهای آموزشی در محل هر یک از معاونت‌های وزارتخانه آپ برگزار گردید. در این جلسات، ریاست سازمان بر نقش علمی سازمان و همکاری با قطب‌های علمی کشور در کنار عملیات اجرایی در ساخت و نگهداری فضاهای آموزشی تاکید کردند که یکی از مهم‌ترین دستاورد آن تدوین معیارها و ضوابط مکان‌یابی و بازتخصیص فضاهای آموزشی می‌باشد.

ادامه مطلب
جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - استان فارس

جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - استان فارس گالری

در راستای برگزاری ۹ دوره همایش و نمایشـگاه مدرسه ایرانی معماری ایرانی، سازمان نوسازی، توسـعه و تجهیز مدارس کشور، به منظور تهیه محصول منـاسب و گرفتن نتیجه و به ثمر رسانـدن طرح هـای منتخب این مسابقـات، در سال ۱۴۰۰، ساخت و اجرای طرح های مـذکور را هدف گـذاری نموده است و در این خصوص، طرح هـای منتخبی که در ۳ دوره اخیر در سـایت های واقعی طراحی شـده اند احصاء شد. در این راسـتا، مقرر گردیـد هر یـک از طرح هـای مـذکور، در جلسات فنی و کارشناسـی مورد مداقه و بررسی قرار گیرند تا اشکالات احتمالی طرح ها، تا حد امکان برطرف و تکمیل و اصلاح طرح معماری پروژه مذکور به مرحله اجرا درآمده و با نظارت معماری طراحان مربوطه، شاهد ساخت مدارس با کیفیت معماری و فاخر در کشور باشـیم.

ادامه مطلب
جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - استان خوزستان

جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - استان خوزستان گالری

در راستای برگزاری ۹ دوره همایش و نمایشـگاه مدرسه ایرانی معماری ایرانی، سازمان نوسازی، توسـعه و تجهیز مدارس کشور، به منظور تهیه محصول منـاسب و گرفتن نتیجه و به ثمر رسانـدن طرح هـای منتخب این مسابقـات، در سال ۱۴۰۰، ساخت و اجرای طرح های مـذکور را هدف گـذاری نموده است و در این خصوص، طرح هـای منتخبی که در ۳ دوره اخیر در سـایت های واقعی طراحی شـده اند احصاء شد. در این راسـتا، مقرر گردیـد هر یـک از طرح هـای مـذکور، در جلسات فنی و کارشناسـی مورد مداقه و بررسی قرار گیرند تا اشکالات احتمالی طرح ها، تا حد امکان برطرف و تکمیل و اصلاح طرح معماری پروژه مذکور به مرحله اجرا درآمده و با نظارت معماری طراحان مربوطه، شاهد ساخت مدارس با کیفیت معماری و فاخر در کشور باشـیم.

ادامه مطلب
جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - طرح های برتر استان ایلام

جلسه بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - طرح های برتر استان ایلام گالری

در راستای برگزاری ۹ دوره همایش و نمایشـگاه مدرسه ایرانی معماری ایرانی، سازمان نوسازی، توسـعه و تجهیز مدارس کشور، به منظور تهیه محصول منـاسب و گرفتن نتیجه و به ثمر رسانـدن طرح هـای منتخب این مسابقـات، در سال ۱۴۰۰، ساخت و اجرای طرح های مـذکور را هدف گـذاری نموده است و در این خصوص، طرح هـای منتخبی که در ۳ دوره اخیر در سـایت های واقعی طراحی شـده اند احصاء شد. در این راسـتا، مقرر گردیـد هر یـک از طرح هـای مـذکور، در جلسات فنی و کارشناسـی مورد مداقه و بررسی قرار گیرند تا اشکالات احتمالی طرح ها، تا حد امکان برطرف و تکمیل و اصلاح طرح معماری پروژه مذکور به مرحله اجرا درآمده و با نظارت معماری طراحان مربوطه، شاهد ساخت مدارس با کیفیت معماری و فاخر در کشور باشـیم.

ادامه مطلب
برگزاری سومین جلسه استان‌های منتخب در حوزه مدیریت سبز

برگزاری سومین جلسه استان‌های منتخب در حوزه مدیریت سبز گالری

موضوع مدیریت سبز به عنوان یکی از اهداف مهم سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، به صورت فعال در تمامی استان‌های سراسر کشور و در بخش پروژه‌های در حال طراحی، در حال ساخت و در حال بهره‌برداری پیگیری می‌شود و تصمیم بر این است که تمام پروژه‌ها با رعایت شاخص‌های مدیریت سبز طراحی شوند. در همین راستا ده اداره کل استانی جهت پیگیری و تسریع در اجرایی شدن پروژه‌ها به عنوان استان‌های منتخب در موضوع مدیریت سبز اعلام شده‌اند و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر شده تا پایان سال۱۴۰۰، پیشرفت اجرایی قابل توجهی در حداقل هشت طرح که از ابتدا با رویکرد مدیریت سبز طراحی شده‌اند، حاصل گردد. این استان‌ها شامل استان‌های تهران – زنجان – سیستان‌وبلوچستان- آذربایجان‌شرقی – آذربایجان‌غربی – اصفهان- خوزستان – همدان – هرمزگان – یزد می‌باشند.

ادامه مطلب
نقد و بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - طرح های برتر استان هرمزگان

نقد و بررسی طرح های برتر سه دوره اخیر مسابقات مدرسه ایرانی معماری ایرانی - طرح های برتر استان هرمزگان

در راستای برگزاری ۹ دوره همایش و نمایشـگاه مدرسه ایرانی معماری ایرانی، سازمان نوسازی، توسـعه و تجهیز مدارس کشور، به منظور تهیه محصول منـاسب و گرفتن نتیجه و به ثمر رسانـدن طرح هـای منتخب این مسابقـات، در سال ۱۴۰۰، ساخت و اجرای طرح های مـذکور را هدف گـذاری نموده است و در این خصوص، طرح هـای منتخبی که در ۳ دوره اخیر در سـایت های واقعی طراحی شـده اند احصاء شد. در این راسـتا، مقرر گردیـد هر یـک از طرح هـای مـذکور، در جلسات فنی و کارشناسـی مورد مداقه و بررسی قرار گیرند تا اشکالات احتمالی طرح ها، تا حد امکان برطرف و تکمیل و اصلاح طرح معماری پروژه مذکور به مرحله اجرا درآمده و با نظارت معماری طراحان مربوطه، شاهد ساخت مدارس با کیفیت معماری و فاخر در کشور باشـیم. به همین جهت اولین جلسه با استان هرمزگان که حـائز رتبه ۵ طرح شده است برگزار گردید. در این جلسه که دکتر اکرمی، کارشناسان معماری سازمان و اداره کل هرمزگان حضور داشتند؛ سه طرح از ۵ طرح ( ۲ طرح مدرسه روسـتایی و عشایری و یک طرح مدرسه شهری) مورد بررسـی قرار گرفت و اعضاء حاضـر در جلسه، به بحث و تبادل نظر طرح ها پرداختند و مقرر گردید اصلاحات مربوطه اعمال گردد و ۲ طرح دیگر، در فرصت های آتی، مورد بررسی قرار گیرند.

ادامه مطلب
جلسه بررسی نحوه اتصال سامانه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش

جلسه بررسی نحوه اتصال سامانه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش گالری

در راستای اجرایی نمودن طرح استقرار مکانیابی فضاهای آموزشی و آمایش سرزمینی و با توجه به اهمیت داده‌های جمعیت دانش‌آموزی در بهینه‌سازی فضاهای آموزشی موجود و همچنین مکان‌یابی و تخصیص فضاهای آموزشی جدید، جلسه بررسی نحوه اتصال سامانه وزارت آموزش و پرورش (HRM) و سامانه‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (سامانه شناسنامه فنی فضا و سامانه حامی برنامه‌ریزی مکانی) با حضور گروه فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل، معاون و اعضای گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی دفتر فنی و تحقیقات سازمان و اعضای تیم مدیریت طرح استقرار نظام مکان‌یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمینی و تحولات جمعیتی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید.

ادامه مطلب