آیین نامه‌ها و فرم‌ها- استانداردها و مشخصات فنی تجهیزات مدارس

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
میز و صندلی دو نفره دانش آموزی متوسطه دوره اولمشخصات فنی
جغرافیاتجهیزات کمک آموزشی و آزمایشگاهی
مجموعه وسایل آزمایشگاهی فیزیک کتاب پایه دهمتجهیزات کمک آموزشی و آزمایشگاهی
مجموعه وسایل آزمایشگاهی شیمی کتاب پایه دهمتجهیزات کمک آموزشی و آزمایشگاهی
مجموعه وسایل آزمایشگاهی زیست شناسی - زمین شناسی کتاب پایه دهمتجهیزات کمک آموزشی و آزمایشگاهی
مجموعه ریاضی دوره اول متوسطهتجهیزات کمک آموزشی و آزمایشگاهی
علوم دوره اول متوسطهتجهیزات کمک آموزشی و آزمایشگاهی
ریاضی دوره اول آموزش متوسطهتجهیزات کمک آموزشی و آزمایشگاهی
ریاضی ابتدایی شش سالهتجهیزات کمک آموزشی و آزمایشگاهی
مجموعه وسایل آزمایشگاهی شیمی کتاب پایه دهمپایه دهم -پژوهش
مجموعه زمین شناسیپایه دهم -پژوهش
مجموعه تجهیزات آموزشی اقلام زیست شناسیپایه دهم -پژوهش
علوم تجربی ـ فیزیکپایه دهم -پژوهش
مجموعه یک روز با نشاطمجموعه های کمک آموزشی
مجموعه فرهنگ وهنردوره اول متوسطهمجموعه های کمک آموزشی
مجموعه فارسی دوره ابتداییمجموعه های کمک آموزشی
مجموعه علوم دوره اول متوسطهمجموعه های کمک آموزشی
مجموعه علوم دوره ابتداییمجموعه های کمک آموزشی
مجموعه شیمی دوره دوم متوسطهمجموعه های کمک آموزشی
مجموعه زیست شناسی دوره دوم متوسطهمجموعه های کمک آموزشی